bolesny bark

Bolesny bark jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyt u ortopedy. Niestety do dzisiaj zdarza się, że wokół leczenia chorób barku istnieje wiele mitów i przesądów. Często można usłyszeć, że "bark musi boleć", "poboli i przejdzie" lub "bark się boi noża". Oczywiście medycyna nie jest wszechmocna, ale dzięki zrozumieniu anatomii i biomechaniki, postępowi diagnostyki obrazowej oraz metod leczniczych - zarówno rehabilitacji, jak i technik operacyjnych, możliwe jest leczenie "zespołu bolesnego barku". Istotne jest aby dokładnie określić przyczynę dolegliwości i zastosować odpowiedni sposób terapii. Nie zawsze bolesny bark jest wskazaniem do leczenia operacyjnego, bowiem często skuteczna jest właściwie prowadzona rehabilitacja, jednak w pewnych przypadkach niezbędna jest interwencja chirurgiczna.

Na stronie tej zamieszczone są informacje dotyczące najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych barku. Należy pamiętać, że są to jedynie informacje ogólne, mające na celu przybliżenie problemu. Nie zaleca się na ich podstawie rozpoczynać samodzielnie leczenia. Nie przedstawiono tu innych jednostek chorobowych (np. złamania, nowotwory), których nierozpoznanie, a w konsekwencji niewłaściwe leczenie mogą być zagrożeniem dla zdrowia i życia. Każdy chory z bolesnym barkiem wymaga dokładnego badania lekarskiego, a leczenie jest przyczynowe po postawieniu rozpoznania.

Autor dokonał wszelkich możliwych starań by informacje zawarte na tej stronie były zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Jednocześnie autor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zrozumienie treści i wynikające z tego konsekwencje. Nie należy na podstawie powyższych informacji rozpoczynać samodzielnie leczenia. Każdy chory wymaga konsultacji lekarskiej.

Czytaj więcej

staw mostkowo-obojczykowy-1
staw mostkowo-obojczykowy-2

Ryc. 1. Struktury kostne barku, widoczny staw mostkowo − obojczykowy (*) − jedyne kostne połączenie kończyny górnej z klatką piersiową oraz umownie nazwany staw łopatkowo − żebrowy (#), w którym nie ma powierzchni stawowych, a połączenie jest wyłącznie mięśniowe.

Autorem rysunków jest Paweł Szaro.

Autorem strony jest Bartłomiej Kordasiewicz.